Laserkliniken Odén

Osynligt laserljus (904nm) tolkat av digitalkamera

Innehåll på sidan:
-Om Anna Odén
-Medicinsk laserterapi
-Cellulitbehandling med stötvåg (Friskvård, momspliktig)
-Priser
-Hembesök

BOKA TID via hemsidans flik ”BOKA TID” , online eller via telefon.

Om Anna Odén
Leg. sjuksköterska. Gift med sin Anders, har två vuxna barn och hunden Bosse. Anna brinner för att hjälpa dem som vården inte alltid kan hjälpa och hon har ett stort intresse för svårläkta sår, ödem/ lymfödem/lipödem och ett lite extra fokus på smärttillstånd och sjukdomar relaterade till kvinnor, t.ex. endometrios.

Medicinsk laserterapi

Vill du läsa mer om medicinsk laserterapi, klicka på länken här: Medicinsk Laserterapi

Som leg. sjuksköterska kan Anna erbjuda en långt större behandlingsarsenal än vad som ryms inom primärvårdens uppdrag för sjukgymnaster, därför är vi särskilt glada att hon vill jobba tillsammans med oss på STO-Kliniken.

Beh av sjukgymnastens smalben efter kontakt med arg get.

Tack vare Anna kan vi erbjuda behandling för t.ex.:


Sårbehandling av svårläkta sår, faktiskt oberoende av grundorsak t.ex. diabetessår, arteriella- eller venösa sår. Läs gärna mer om metoden som idag används inom Hemsjukvården i Skellefteå kommun, klicka här.
Sårbehandling med svullnader t.ex. efter trauman.
Eksem av olika slag
PPP/ Pustulosis Palmo Plantaris – psoriasisbesläktad åkomma som gör att huden på handflator och fotsulor spricker upp och går sönder vid kontakt med vatten.

PPP Före behandling

PPP efter laserbehandling (6 behandlingar)

Raynauds syndrom/Vita fingrar före behandling

Raynauds syndrom efter behandling

”Vita fingrar”/Raynauds syndrom

Svullnader/Ödem: Lymfödem, Lipödem.
Kan vara spontana svullnader utan bakomliggande sjukdom men också efter cancermam-operation och liknande.
Anna använder sig av sk Laserlymfdränage, se film nedan, för att få igång lymfsystemet därefter görs en genomgång av sk Självlymfdränage som komplettering. Titta gärna redan nu på instruktionsfilmen från Svenska Ödemförbundet: Youtube-länk.

Molusker och vårtor på barn som enda behandling då barn reagerar mycket snabbt på laserbehandlingen.
– Vårtor på vuxna som komplement till annan vårtbehandling.
Bihåleinflammation – kronisk och akut., vanligen 3-4behandlingar.
Frakturbehandling t.ex. revbensfrakturer och frakturer som inte omsluts av ett gips, eller där gipset/ortosen går att öppna.
Muskelrupturer och sträckningar. Laser är oftast enda alternativet till vila och accelererar läkningen kraftigt samt minskar bildningen av ärrvävnad.
Kvinnors hälsa :
Endometrios (buk- och underlivssmärtor)
PMS-besvär
Menstruationssmärtor
Ärrvävnad (t.ex. kejsarsnitt, postgynoperationer etc.)

Smärta och Värk: Givetvis kan Anna även behandla värkande leder, muskler och senskador och framförallt om det är lång väntetid till sjukgymnast för dessa besvär. Anna och Laserkliniken Odén är ett värdefullt komplement och en resurs för våra patienter eftersom vissa problem som går att behandla med laser faller utanför sjukgymnastuppdraget, se ovan, och tack vare Anna kan vi erbjuda det på STO-kliniken.

Cellulitbehandling med Stötvåg

Som en friskvårdsbehandling kan även cellulitbehandling med stötvåg erbjudas. Mera information omkring behandlingen och dess effekter är planerat under våren, annars kontakta Anna direkt.

Lasersäkerhet

De lasrar som finns på kliniken kallas lågeffektslaser (laserklass 3B) och kan inte bränna eller skära som klass-4-lasrar. Kliniken följer regler och föreskrifter för att arbeta och behandla med Laser (3B) från dels Strålskyddsmyndigheten(SSMFS 2014:4) och Arbetsmiljöverket(AFS 2009:7). Skyddsglasögon erbjuds patienter.

Vill du läsa mer om Medicinsk Laserbehandling/Laserterapi – klicka på länken här.

Prisinformation

Eftersom Anna inte kan få ett avtal med fd. Landstinget (VG-regionen) som sjuksköterska görs hennes behandlingar helt privat och hon är således tvingad att ta ut en avgift för detta enligt nedan:

-Sårbehandling, inkl omläggning 540kr (momsfritt)

-Sårbehandling små sår (kortare besök) 340kr (momsfritt)

-Lymfbehandling – Nybesök och längre besök (efter överenskommelse) 500kr (momsfritt)

-Lymfbehandling – Kortare återbesök 300 (momsfritt)

-Laserbehandling, längre besök, 480kr (momsfritt)

-Laserbehandling 300kr (momsfritt)

-Extratid för Laserbehandling tillägg 100kr/5min (momsfritt)

Hembesök

Hembesök kan erbjudas för den som inte kan ta sig till mottagningen. Tyvärr blir det en extra avgift för detta enligt listan nere. Bokning av hembesök enligt överenskommelse med Anna

-Hembesökt inom Stenungsunds kommun 960kr (momsfritt) inkl behandling.

-Hembesök tillägg inom Tjörn/Orust kommun +250kr (momsfritt)

Välkommen att kontakta Anna för mera information på mail: anna@stokliniken.se eller

mobil 0760-24 65 15 (skicka sms om inget svar)

Följ Laserkliniken Odén på Facebook: Laserkliniken Odén

Anna och Bosse

– Sidan är skriven av Anders Bergström