Metoder för Behandling & Undersökning

Ortopedisk medicin /OMI
OMI är från början utvecklat av ortopedkirurgen James Cyriax eftersom han såg att inte alla blev bra av operationer, eller ens behövde opereras. En kort förklaring är att Ortopedisk medicin är den icke-kirurgiska delen av ortopedi, vi är således inga kirurger eller läkare men använder oss av den kunskapen i all diagnostik och till viss del i behandling.
Med den historiska bakgrunden är fokus vid en OMI-undersökning att komma fram till en möjlig diagnos/orsaken till besväret eller smärtan. När man hittat orsaken är det lättare att hitta rätt behandling och även kunna utvärdera effekten. En annan av styrkorna med OMI är att undersökningen alltid utförs på samma sätt och därför är samstämmigheten mellan olika behandlare oerhört stor, för axelundersökning över 90% samstämmighet sk. intertester reliabilitet.

 OMI-undersökningen är basen vid alla undersökningar både vid sjukgymnastbesök och även vid fotundersökning.

Behandlingarna kan innehålla manipulationer, mobilisering, sk. friktionsmassage eller stötvågsbehandling. Rehabträning kan också bli nödvändigt som en kombination och både forskning och erfarenhet visar att just kombinationseffekten är effektivare än enbart träning.

Läs mer på www.ominorden.com

McKenzie-metoden eller Mekanisk Diagnostik & Terapi(MDT)

En av dr J. Cyriax elever, sjukgymnast Robin McKenzie utvecklade sitt kunnande inom behandling av ffa ryggraden där han undersökte och behandlade med upprepade rörelser för att hitta smärtan och återställa funktion, rörlighet och smärta. Det har visat sig att McKenzie -metoden även kan användas för att behandla diskbråck. Enligt forskning från bl.a Sahlgrenska var McKenzie behandling lika effektiv på diskbråck i ländrygg som operation, och 6 månader efter operation eller inledd McKenzie-behandling upplevde McKenzie -patienterna sig bättre än de som opererats. En fördel med McKenzie -metoden är att den ger en större förståelse över vad som utlöser och ökar smärtan och samtidigt ger patienten enkla rörelser som minskar eller i bästa fall tar bort smärtan.

Idag används McKenzie-metoden även för att behandla problem från kroppens övriga leder. Det som ofta slentrianmässigt kallas för artrossmärta kan i själva verket vara fullt behandlingsbart med metoden, och om man svarar på McKenzie-behandling blir det också ett bevis för att det inte var artrosen som gav smärta utan en annan, behandlingsbar, ledsmärta. Således ett effektivt sätt att snabbt få svar på om det är artros eller inte, varför vi hoppas att McKenzie-undersökning och behandling kommer att finnas på alla Vårdcentraler och Rehabenheter i framtiden.
Ibland svarar även meniskskador på behandlingen och då ffa den variant som kallas för degenerativ meniskskada. Vid en regelrätt inlåsning i knäet verkar metoden dock inte ge effekt, men det vet man inte innan detta är utrett.

Läs mer på www.mckenzie.se

Medicinsk Laserterapi 

Medicinsk laser har bevisad effekt på inflammation och smärta. Svårläkta sår och svullnader/ödem är andra områden där laser visar på odiskutabla resultat. Vår laser räknas till ”lågeffektslaser” eller ”kall laser” (klass 3B) och kan därför inte brännas utan arbetar med att stimulerar kroppens celler (biostimulering eller biomodulering). Sök gärna på www.pubmed.com med sökorden LLLT eller PBM och den diagnos du undrar över (LowLevelLaserTherapy/LLLT, PhotoBioModulation/PBM). Det är få behandlingsmetoder som har så hög och bred evidens som medicinsk laser.
Laser använda ofta i kombination med andra behandlingar och träning. En studie på hälsenor visar på 66% snabbare effekt av träning när den kombineras med laserbehandling jämfört med om man endast använde träning som behandling.

Ex på behandlingar med bra resultat : Svullna knä, ödem i ben eller arm. Senskador runt axlar, armbågar. Raynauds syndrom/vita fingrar. Karpaltunnel syndrom. Muskelbristningar för att nämna något.

Vill du läsa mer om medicinsk laser/laserterapi vill vi gärna tipsa om vår sammanfattning på Skadekompassen.se (klicka på länken) där Anders Bergström(Sjg) och Cecilia Lind (Sjg) förklarar lite mera utförligt.

Laserbehandling för problem ”utanför” sjukgymnastens område ansvarar leg sjuksköterska Anna Odén för. T.ex. Svårläkta sår, Lymfödem, Endometrios eller smärtproblematik i allmänhet, läs mer på Laserkliniken Odén

LASERSÄKERHET

De lasrar som finns på kliniken kallas lågeffektslaser (laserklass 3B) och kan inte bränna eller skära som klass-4-lasrar (kosmetisk eller kirurgisk laser).
Kliniken följer gällande regler och föreskrifter för att arbeta och behandla med Laser (3B) från dels Strålskyddsmyndigheten(SSMFS 2014:4) och Arbetsmiljöverket(AFS 2009:7).
Christer Eberger är STO-klinikens Säkerhetsansvarige gällande laserbehandling.

Stötvågsbehandling – radiell Stötvåg

Stötvåg är, i motsats till laser-ljuset, korta ljudimpulser som går ner i vävnaden. Stötvåg används med fördel på skador på senor, ex tennisarmbåge eller hälsena eller fascior ex ”hälsporre” eg. Plantar fasciit. Det har även kommit studier på behandling av artrossmärta i rygg med försiktigt lovande resultat.

Det finns även en mera djupgående variant som kallas Fokuserad Stötvåg, tyvärr finns den enda inom ”Landstinget” på Närhälsan i Alingsås i nuläget. Men det går att boka direkt till Närhälsan Nolhaga och Sörgärde Rehab via www.1177.se

Ultraljudsdiagnostik 

SonoSite EDGE II

Med ultraljud kan vi undersöka de flesta ytliga problem ner till 6-7cm vilket gör att vi kan se axlar, höfter, knä t.ex. Vi kan se muskel-/senskador, inflammationer av olika typer, artros, vissa meniskskador i knä. hälsporre. Tyvärr inte korsband i knä då detta skuggas av överliggande ben. Fördelen med ultraljud över magnetkamera(MRi) och röntgen är att vi kan undersöka under rörelse och undersökningen är helt fri från någon strålning.

Tyvärr kan vi ännu inte undersöka bröstrygg, ländrygg eller nacke eller annat som döljs av överliggande ben.
OBS får du förslaget att söka tid för att undersöka ryggen med ultraljud bör du känna till att vi inte kan se något där, du är dock välkommen för ryggundersökning ändå!

Vi som jobbar med Ultraljudsundersökningar är Susanne Spetz, Anders Bergström och Christer Eberger, sedan gör vi bedömningarna tillsammans.