STO Sjukgymnastik

Kvalitetsförbättringar på gång:

Tack vare vårt avtal med VG-Regionen och möjligheten att verka i ett brett nätverk av duktiga kollegor och behandlare har vi börjat vårt arbete med att försöka specialisera oss för att du som patient ska få bästa möjliga vård, hos oss eller hos våra kollegor.

Anders:
Diagnostik av problem, särskilt som en förlängning på de utredningar som redan gjorts inom Primärvården. Många gånger är det flera problem som flätar sig samman och då försöker vi reda ut dem så gott vi kan. Ultraljudsundersökning kan även ingå i diagnostiken.
McKenzie-undersökning/behandling:
Rygg/Nacke – Undersökning/beh. av diskbråck eller nervrotssmärta i arm/ben.
Övriga leder i kroppen – Undersökning och beh. av ledsmärta för att bekräfta/avfärda om det är det som inom McKenzie kallas ”Derangement”. Derangement är isåfall en störning i leden som är behandlingsbar, oftast med snabba resultat.
Ultraljudsdiagnostik både på remiss och direkt via bokning. (OBS ej Rygg/Nacke)

Susanne:
Undersökning av Barn & Ungdom
Motoriska bedömningar av barn, ofta på remiss från barnläkare eller BVC
Ultraljudsundersökning av företrädesvis axel

Rehabträning – Då vi har mycket begränsade resurser till rehabträning i våra lokaler och Primärvårdsrehab generellt har bättre både resurser och utbildning kommer vi i många fall hänvisa till den Rehabenhet som passar dig som Patient bättre. Det finns också kollegor som liksom vi specialiserat sig inom olika områden och i bästa fall kommer vi hänvisa till någon av dem för fortsatt rehabträning.

Laserbehandling – Då vi oftast har långa väntetider pga ovanstående utredningar finns det snabbare tider för laserbehandling hos Laserkliniken Odén (sjuksköterska) eller STO-Fotteknik (Fotortist och laserterapeut), se vidare resp länk på hemsidan.

Ni hittar listor med Rehabmottagningar, privata Fysioterapeuter, Kiropraktorer och Osteopater under fliken: ”Nätverk & Länkar

Välkommen till STO Sjukgymnastik!

Vi sjukgymnaster har samverkansavtal med Hälso- och sjuvården i Västra Götalandsregionen/VG-Regionen, vilket innebär att besöket ingår i det sk. högkostnadsskyddet och är frikortsgrundande.
Ett besök till oss kostar 100kr.
Utom för dig som är under 20 år eller över 85 år, då är besöket kostnadsfritt.
Alla våra patienter är försäkrade via en sk. Patientvårdsförsäkring.

Om oss sjukgymnaster (… vi har nämligen inte bytt titel)

Susanne Spetz, leg sjukgymnast

Susanne Spetz har lång erfarenhet från arbete inom primärvården. Hon har även arbetat två kortare perioder inom habiliteringen. Susanne har genom sin långa karriär utvecklat ett kunnande inom såväl ortopediska bedömningar som primärvårdsrehab och har även specialiserat sig på motoriska bedömningar av barn. Susanne har ett nära samarbete med BVC, Barn- och Ungdomsmedicin (BUM) Kungälv och med kollegor på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg och utför bedömningar av barn från spädbarnsålder till ungdom.

Susanne är mycket uppskattad för sin positiva framtoning, sin breda kompetens och förmåga att möta patienten oavsett vilken ålder eller livssituation denne befinner sig i.

Vill du nå Susanne direkt, går det bra att maila: susanne@stokliniken.se

Susanne Curiculum Vitae

  • Sjukgymnastexamen Göteborgs Univ. 1997
  • Examen/Credential exam McKenzie-metoden/MDT 
  • Motorisk bedömning, behandling och träning av barn. Vidareutbildningar inom området barn och motorik, med fördjupningskurser.
  • Akupunktur mot spädbarnskolik – Utbildning genom AKAB.
  • Axelina-utbildning – Strukturerad rehabilitering av skulder/armproblematik.
  • Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik/MSKUL, baskurs över/nedre extremitet, samt fördjupningskurs Ultraljudsundersökning för barn.
  • Vidareutbildning inom:
    Akupunktur, OMT steg 1, MediYoga för barn/ungdom.
  • Barn och Smärta 7,5Hp Uppsala Univ. (juni-23)

presentationen är skriven av Anders B

Anders E Bergström. leg sjukgymnast

Jag som startade STO-kliniken (jan 2019) heter Anders E Bergström och är leg. sjukgymnast. Har tidigare drivit två sjukgymnast- kliniker i Västerbotten: Umeå Smärtmottagning AB och Norrskenskliniken i Nordmaling mellan 2006- 2017.
(För vårdsökande i Västerbotten se www.norrskenskliniken.se)

Min största drivkraft är att du som patient ska få hjälp att komma vidare, få en förklaring och i bästa fall en diagnos på dina problem samt strategier för att bli bättre. För mig räcker det inte endast att minska symptomen, jag vill försöka hitta roten till det onda och ibland är vägen dit lite krokig.
Genom min vidareutbildning upplever jag att jag fått bra verktyg att, tillsammans med dig som patient, komma framåt och även kunskap att veta när min kompetens tar slut och vi måste remittera till läkare eller andra kompetenser för vidare utredning/behandling. Ibland händer det att vi säger till våra patienter: ”nu tar vi en paus från din rehab/träning” och då måste vi be en läkare eller annan kollega om hjälp att komma vidare. Ibland behövs medicin eller injektionsbehandling för att kunna fortsätta rehab, ibland måste saker och ting ske i rätt ordning, där är läkarna en ovärderlig hjälp.

Mail: anders@stokliniken.se

Anders Curiculum Vitae
Sjukgymnastexamen Umeå Univ. (2006)

Högre examen/Basic & Advanced exam Ortopedisk Medicin/OMI (2014)
– pågående Lärarutbildning inom Ortopedisk medicin

Examen/cred.exam Mckenzie-metoden/MDT (2010)
-Tilläggsutbildning Diskbråcksbehandling (2015)

Examen Ultraljudsdiagnostik MSKUL, med vidareutbildningar:
Höft, Axel/Skuldra (2017/2021)

-Lic. Laserterapeut (2012) 
– Lic. utbildare inom Laserterapi (sedan 2006)

-Dipl. Injektionsterapi (10p ) via Univ. of Middlesex, London (2016)

-Vidareutbildn:
Stötvågsbehandling, Redcord-metoden (Neurac 1, Active 1+2), Akupunktur, OMT steg 1, Motiverande Samtal/MI.