STO Sjukgymnastik

OHÅLLBARA VÄNTETIDER FORTSÄTTER… INTAGNINGSSTOPP NYBESÖK

Trots att vi försökt hantera våra väntelistor och hitta återbudstider åt alla som väntar har vi inte klarat att korta väntetiden. Vi tvingas nu att sätta ett tillfälligt stopp för nybesök tills vi kommit ikapp.
Med varm hand vill vi istället hänvisa till alla våra kompetenta kollegor runt omkring oss.
Ni hittar listor med rehabmottagningar och privata fysioterapeuter och andra under ”Nätverk & Länkar”

Undantag för nybesöksstoppet gäller remisser för Ultraljudsundersökning från din ordinarie fysioterapeut/läkare samt barnbedömningar. Har du en remiss, skriv ett mail på info@stokliniken.se för planering.

Välkommen till STO Sjukgymnastik!

Vi sjukgymnaster har samverkansavtal med Hälso- och sjuvården i Västra götalandsregionen, vilket innebär att besöket ingår i det sk. högkostnadsskyddet och är frikortsgrundande. Ett besök till oss kostar 100kr. För dig som är under 20 år eller över 85 år är besöket kostnadsfritt. Alla våra patienter är försäkrade via en sk. Patientvårdsförsäkring.

Om oss sjukgymnaster (… vi har nämligen inte bytt titel)

Susanne Spetz, leg sjukgymnast

Susanne Spetz har lång erfarenhet från arbete inom primärvården. Hon har även arbetat två kortare perioder inom habiliteringen. Susanne har genom sin långa karriär utvecklat ett kunnande inom såväl ortopediska bedömningar som primärvårdsrehab och har även specialiserat sig på motoriska bedömningar av barn. Susanne har ett nära samarbete med BVC, Barn- och Ungdomsmedicin (BUM) Kungälv och med kollegor på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg och utför bedömningar av barn från spädbarnsålder till ungdom.

Susanne är mycket uppskattad för sin positiva framtoning, sin breda kompetens och förmåga att möta patienten oavsett vilken ålder eller livssituation denne befinner sig i.

Vill du nå Susanne direkt, går det bra att maila: susanne@stokliniken.se

Susanne Curiculum Vitae

  • Sjukgymnastexamen Göteborgs Univ. 1997
  • Examen/Credential exam McKenzie-metoden/MDT 
  • Motorisk bedömning, behandling och träning av barn. Vidareutbildningar inom området barn och motorik, med fördjupningskurser.
  • Akupunktur mot spädbarnskolik – Utbildning genom AKAB.
  • Axelina-utbildning – Strukturerad rehabilitering av skulder/armproblematik.
  • Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik/MSKUL, baskurs över/nedre extremitet, samt fördjupningskurs Ultraljudsundersökning för barn.
  • Vidareutbildning inom:
    Akupunktur, OMT steg 1, MediYoga för barn/ungdom.

presentationen är skriven av Anders B

Anders E Bergström. leg sjukgymnast

Jag som startade STO-kliniken (jan 2019) heter Anders E Bergström och är leg. sjukgymnast. Har tidigare drivit två sjukgymnast- kliniker i Västerbotten: Umeå Smärtmottagning AB och Norrskenskliniken i Nordmaling mellan 2006- 2017.
(För vårdsökande i Västerbotten se www.norrskenskliniken.se)

Min största drivkraft är att du som patient ska få hjälp att komma vidare, få en förklaring och i bästa fall en diagnos på dina problem samt strategier för att bli bättre. För mig räcker det inte endast att minska symptomen, jag vill försöka hitta roten till det onda och ibland är vägen dit lite krokig.
Genom min vidareutbildning upplever jag att jag fått bra verktyg att, tillsammans med dig som patient, komma framåt och även kunskap att veta när min kompetens tar slut och vi måste remittera till läkare eller andra kompetenser för vidare utredning/behandling. Ibland händer det att vi säger till våra patienter: ”nu tar vi en paus från din rehab/träning” och då måste vi be en läkare eller annan kollega om hjälp att komma vidare. Ibland behövs medicin eller injektionsbehandling för att kunna fortsätta rehab, ibland måste saker och ting ske i rätt ordning, där är läkarna en ovärderlig hjälp.

Mail: anders@stokliniken.se

Anders Curiculum Vitae
Sjukgymnastexamen Umeå Univ. (2006)

Högre examen/Basic & Advanced exam Ortopedisk Medicin/OMI (2014)
– pågående Lärarutbildning inom Ortopedisk medicin

Examen/cred.exam Mckenzie-metoden/MDT (2010)
-Tilläggsutbildning Diskbråcksbehandling (2015)

Examen Ultraljudsdiagnostik MSKUL, med vidareutbildningar:
Höft, Axel/Skuldra (2017/2021)

-Lic. Laserterapeut (2012) 
– Lic. utbildare inom Laserterapi (sedan 2006)

-Dipl. Injektionsterapi (10p ) via Univ. of Middlesex, London (2016)

-Vidareutbildn:
Stötvågsbehandling, Redcord-metoden (Neurac 1, Active 1+2), Akupunktur, OMT steg 1, Motiverande Samtal/MI.